Sosiologi Archive

33

Globalisering

Det er en liten verden vi lever i – sies det, og verden blir stadig mindre. Vi snakker gjerne om …
51

Identitet og roller

Den kjente sosiologen Erwin Goffmann mente at vi spiller ulike roller og identiteter i livet. F.eks. kan en person ta …
54

Hva er kultur?

Så lenge vi lever sammen i samfunn vil det alltid eksistere en kultur. Kultur er et abstrakt begrep, men som …