Globalisering

Det er en liten verden vi lever i – sies det, og verden blir stadig mindre. Vi snakker gjerne om en globalisert verden, men faktisk så har verden vært mer eller mindre globalisert i flere århundre. Se bare på f.eks. folkevandringen fra Norge til USA etter søken av den amerikanske drømmen og ikke minst den store Silkeveien i flere århundre tilbake i tiden som førte til en økt flyt av varer og mennesker på tvers av landegrenser. Imidlertid er dagens globalisering en mer effektivisert og omfattende fenomen enn noensinne.

3 viktig ting om globalisering

  1. Moderne kommunikasjonsformer slik som videosamtaler og e-post har gjort dette lettere og raskere å kommunisere med mennesker på tvers av landegrenser.
  2. Moderne transportformer gjør at mennesker kan reise mellom ulike verdensdeler på mye kortere tid enn før. Et illustrerende eksempel er f.eks. tiden det tok å ri med hest fra Oslo til Trondheim versus det å ta et fly.
  3. Mange frykter at verden har blitt amerikanisert eller McDonaldisert ettersom amerikansk popkultur og varer synes å gjennomtrenge verdenssamfunnet. Men dette er ikke nødvendigvis sant ettersom det finnes også lokale varianter av det globale, i tillegg er det ikke bare amerikanske varer og kultur som blir globalisert.
Kvinnen snakker på skype

Moderne kommunikasjonsformer og transportteknologi har gjort verden vår mye mindre.

Det globale og det lokale

Amerikansk popkultur finnes bortimot overalt i hele verden. Det er få mennesker på jorda som ikke har hørt om Coca Cola, McDonalds eller MTV. I tillegg har også engelsk blitt standardspråket folk fra ulike land bruker når de ikke kjenner motpartens språk. Engelsk er med andre ord lingua franca i de fleste situasjoner, men selv om japanske tenåringer danser hiphop og spiser burgere på McDonalds så finnes det også lokale versjoner av det globale. På hvilken måte da? Jo, det lokale eller det stedsbudne er i høyst grad svært viktig fremdeles. Til tross for skeptikerne mot globalisme som mener at verden har blitt amerikanisert. Et eksempel er bruken av engelsk i ulike land. Standard amerikansk engelsk blir byttet ut med en indisk variant i India, og japanerne er jo verdenskjente for sine kreative bruk av engelske fraser i reklamer, og ikke minst infoskilt rettet mot engelsk språklige turister.

Glokalisert

Det globale synes å være lokalisert, og vi snakker dermed om glokalisering (globale + lokale). Jazz og Blues for eksempel stammer fra Amerika, men musikksjangeren blir manifestert på ulike språk. Det er ikke uvanlig at de finnes gode jazz – og blues sangere som synger eksklusivt på norsk eller kanskje leker med stilen og føyer til mer norske instrumenter som f.eks. fele eller synger på dialekt. Ulike mattradisjoner har også blitt tilpasset det lokale. F.eks. for et par år siden var ikke sushi populært i Norge, og nå som det har virkelig tatt av finner man sushi med både majones og kaviarkrem (fra tube). Globalisering fører dermed ikke til homogenisering, faktisk til heterogenisering pga. de nye kulturelle former som oppstår. Alt fra norsk blues til nordmenns underlige vane med å spise burgere med kniv og gaffel, noe mange amerikanere stusser over!

McDonalds skiltet

Til tross for McDonalds finnes over hele verden, så er faktisk menyen tilpasset lokale preferanser.

Globale effekter og lokale konsekvenser

At verdens har blitt mindre påvirker også verdenssamfunnet, særlig i forhold miljø og klima. De største nasjonene produserer mer CO2 enn de mindre, men dette har konsekvenser for hele verden. Klimakrisen har stått på verdenssamfunnets agenda i mange år nå og er et god eksempel på hvor tett sammenvevd verden er i dag. Men heldigvis har teknologiske fremskritt har gjort at kunnskap om klimaforandringer blir delt over hele verden. Møter, konferanser og samlinger holdes hver dag for å løse problemer land trodde de før måtte gjøre alene, men som i dag kan bare løses sammen.

Røyk fra rør

Den globale miljøkrisen er et resultat av vår globaliserte verden

Det globale er ikke bare der ute, det påvirker direkte folks liv

F.eks. tyske biler finnes i dag verden over og bilbruk fører igjen til den globale oppvarmingen. Men samtidig består bilindustrien av mennesker som tjener penger til livets opphold. Tyske biler blir heller ikke bare produsert i Tyskland, men har deler som produseres i andre land igjen. Et nettverk av forretningsfolk, distributører, eksportører og kjøpere bidrar til globaliseringen av bilforbruk. Tankegangen at klærne du kjøper i klesbutikken kan faktisk være med å undertrykke lavtlønnede mennesker i Kina er ikke lengre fjern. At verden har blitt globalisert påvirker direkte folks liv, og har også ført til at folk tenker i større kontekster enn før.

Kulturelle friksjoner

Selv om mange mener at mangfoldighet er bra, så kan det skape friksjoner. Særlig når to svært ulike kulturer kommer i kontakt med hverandre. I Norge står likestilling svært sterkt, og det er forventet, om ikke tatt for gitt at, både kvinner og menn skal få like muligheter i samfunnet. Både når det gjelder karrieremuligheter, men også hvordan man blir behandlet. I flerkulturelle bedrifter er det mange utfordringer knyttet til språk, normer og forventninger generelt i forhold til jobben. For eksempel hva hvis en person med religiøse overbevisninger krever visse ritualer til visse tider under arbeidstiden? Eller det er høytider som vanligvis ikke feires blant de andre ansatte som må tas hensyn til? I tillegg kan det være språkrelaterte utfordringer som f.eks. det at norsk kan være svært uformelt og er uten fraser som indikerer hierarki, slik som på tysk og fransk.

Typisk norsk?

Det at vi stadig finner elementer fra andre kulturer i vår egen kultur gjør det på mange måter vanskelig å si at noe er typisk norsk eller typisk amerikansk for den saks skyld. F.eks. så finnes det flere millioner latin-amerikanere og italienske-amerikanere i USA. De har sin egen talemåte, livsstil og på mange måter preget den generelle amerikanske kulturen. En interessant observasjon er at mange Hollywoodfilmer som har vært med å forme imaget til Amerika, gjerne fronter skuespillere med en utenlandsk bakgrunn. Videre så er norsk samfunn i rask endring og i hovedstaden vår Oslo så bor det en svært stor andel av mennesker fra bakgrunner fra hele verden. Og så bør vi heller ikke glemme at norsk kultur er veldig preget av tysk, dansk og norsk kultur.

Samfunnsfagets rolle i den globaliserte verden

Vi mennesker mer like hverandre enn kanskje det skeptikere skal ha det til. Selv om vi har ulike skikker og tradisjoner for å leve livene våre. Så er det visse essensielle behov som alle vi mennesker må dekke. En god jobb for livets opphold og forsørge ens familie er en drivkraft for de fleste mennesker. Uansett om de kommer fra Sverige eller Frankrike. Behovet for å sosialisere, kommunisere med andre likesinnede og ikke minst samarbeide med andre mennesker i hverdagen er også viktig. Derfor spiller samfunnsfag en større rolle i dag enn noensinne. Ettersom mer kunnskap om ulike samfunn gjør oss bedre rustet til å takle tverrkulturelle situasjoner både på jobb og i hverdagen.

Studenter

Utdanning er viktig for å forstå konsekvensene av globaliseringen