Bidrag fra lærere til samfunnet

Barna våre blir medlemmer av et utviklet voksen samfunn og har også funksjoner, verdier og normer som stammer fra fødselen og blir undervist i løpet av studiene.

Hva er viktigheten av lærere i samfunnet?

Lærerne våre er mennesker som bidrar mye til et fremtidig samfunn med sin egen kultur, normer og verdier. Derfor spiller lærere noen ganger en nøkkelrolle i å forme samfunnet og derfor fremtiden for menneskeheten vår. En så stor rolle skal ikke overses, og mye kunnskap i sosiologi, psykologi og historie om menneskelig natur bør inkluderes i lærerutdanningsprogrammet. Hvis vi skal se barna våre lykkelige, gjennomtenkte og vellykkede fremtidige medlemmer av samfunnet, må vi endre våre holdninger til lærerutdanning.

Undervisning i flere tiår har vært en lavstatusjobb.

Med tanke på lærerens praktikant som sosiale aktører, må vi spørre oss selv som lærere hvordan det forventes at en lærer forstår rollen hans. Bør lærere betraktes som intellektuelle teknikere hvis undervisningsprestasjoner kan være mer eller mindre effektive med valgbare kriterier for karakterer og innflytelse, men hvem har ikke noe å si for å sette kriterier? (Eller vil mennesket få) for ham (den som tenker) assosiert med mengden, fornuften og utvidelsen av menneskelig kraft, dedikert til å øke deres stemme for dem (mennesker) og forme arbeidsforholdene slik at disse verdiene kan blomstre? Samfunn som ønsker å være virkelig frie, har ikke råd til det begrensede synet der lærere blir gitt til å akseptere dem som kall, åndelige og ikke et yrke som resten. Selvfølgelig,