Globalisering

Det er en liten verden vi lever i – sies det, og verden blir stadig …

Kjønnenes kamp og likestilling

Historisk sett har kvinner i flere århundre blitt undertrykket. Fremdeles i dag blir kvinner diskriminert …

Identitet og roller

Den kjente sosiologen Erwin Goffmann mente at vi spiller ulike roller og identiteter i livet. …
532

Globalisering

Det er en liten verden vi lever i – sies det, og verden blir stadig mindre. Vi snakker gjerne om …
1504

Hva er makt?

Å vite hva makt er og hvordan den kan påvirke folks tanker og holdninger er essensielt for å kunne delta …
1653

Hva er kultur?

Så lenge vi lever sammen i samfunn vil det alltid eksistere en kultur. Kultur er et abstrakt begrep, men som …